คณะผู้บริหาร

 

คณะผู้จัดตั้ง

 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ

คณะกรรมการดำเนินงาน

  • คณะอนุกรรมการ คีตะมวยไทย
  • คณะอนุกรรมการ จัดหาทุน
  • คณะอนุกรรมการ WMTA
  • คณะอนุกรรมการ IMSC