คีตะมวยไทย

ไม่เพียงแต่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมทั่วโลก คีตะมวยไทยยังเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อบำรุงสุขภาพ หรือใช้สำหรับป้องกันตัวจากเหตุร้ายต่างๆ มูลนิธิมวยไทยได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันต่างๆ จัดกิจกรรมฝึกอบรมสำหรับผู้ที่สนใจ

  1. การฝึกคีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพ
  2. การฝึกคีตะมวยไทยเพื่อป้องกันตัว
  3. การลงทะเบียนและติดตามผล