Uncategorized

my courses ntua

Η λειτουργία της υπηρεσίας διέπεται από τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της. Wednesday, 02 April 2008 13:24 αν βλέπετε αυτή τη σελίδα αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ενημερωμένη η δικτυακή διεύθυνση του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr Η υπηρεσία mycourses αναπτύχθηκε έχοντας ως βάση το λογισμικό ανοικτού κώδικα Claroline (http://www.claroline.net ). Νόμος του Gauss. ECE-NTUA Ph.D. student Maria Athanasiou received the Best Student Paper Award in the 20th IEEE International Conference on BioInformatics And BioEngineering (BIBE) that was held virtually on October 26-28, 2020. 20.11.20 :: Πολυδιάστατες τ.μ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ NTUA plans and organises its educational programme under the following principles: 1. Γενικών πληροφοριών για το μάθημα (περιγραφή, ύλη, βιβλιογραφία, κλπ). Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ. 2. O ισχυρός νόμος των μεγάλων αριθμών. ), ορισμός, πυκνότητα / μάζα πιθανότητας (μ.π. I. Zergioti received the SPIE 3D Printing Award Chemical Engineering Chem-E-Car team ranked high in international competition LATEST NEWS. Αν έχετε Linux ή MacOS: ssh pi20b600@novice.softlab.ntua.gr (προφανώς βάλτε το δικό σας login!) Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση noc@ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-7721861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00 π.μ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ΑΙΤΗΣΗ κατάθεση στο mycourses του μαθήματος Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών αποστολή στο mail kyrka@central.ntua.gr ή εναλλακτικά στο mail praktiki@central.ntua.gr Σχολή Χημικών Μηχανικών αποστολή στο mail dimvass@central.ntua.gr Κάντε logon με το όνομα χρήστη/password που χρησιμοποιήτε για να βλέπετε το email σας στο ΕΜΠ. methodical ad… Ε ίναι πολύ χρήσιμο να εγγραφείτε ως χρήστες του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr. Κάντε logon με το όνομα χρήστη/password που χρησιμοποιήτε για να βλέπετε το email σας στο ΕΜΠ. A variety of tools are available to instructors to promote interaction and provide resources. Choose 02 for STUDENTS and 30 for FACULTY/STAFF. Μέσω στατιστικών χρήσης των σελίδων του μαθήματος. Ανεξάρτητες δοκιμές Bernoulli, 23.10.20 :: Διακριτές τυχαίες μεταβλητές (τ.μ. Εργασιών και ασκήσεων προς τους φοιτητές μαζί με τις διευκρινίσεις και τις λύσεις τους. - Νόμος των μεγάλων αριθμών και κεντρικό οριακό θεώρημα -Διαδικασίες Poisson - Περιγραφική Στατιστική - Σημειακή εκτιμητική, αμεροληψία, συνέπεια, μέσο τετραγωνικό σφάλμα, μέθοδος των ροπών, εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας - Διαστήματα εμπιστοσύνης- Εκτίμηση παραμέτρων - Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τη μέση τιμή και διασπορά ενός πληθυσμού - Συμπερασματολογία για δυο πληθυσμούς - Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι ποσοστών - Ελεγχος χ^2 - Ανάλυση πινάκων συναφείας - Απλή γραμμική παλινδρόμηση - Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση - Ανάλυση διασποράς στην επιλογή μοντέλου. Των εγγεγραμμένων φοιτητών στο μάθημα (η εγγραφή αφορά μόνο το mycourses.NTUA.GR και δεν έχει καμία σχέση με την εγγραφή των φοιτητών στη γραμματεία). Ε ίναι πολύ χρήσιμο να εγγραφείτε ως χρήστες του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr. ECE-NTUA Ph.D. student Maria Athanasiou received the Best Student Paper Award in the 20th IEEE International Conference on BioInformatics And BioEngineering (BIBE) that was held virtually on October 26-28, 2020. Σκοπός. MCR - My Course Room "where knowledge is power" Courses Details: This course explains the impact of stress on your body.By using the meditation techniques provided in this course, you will be able to minimize the impact and maximize your potential. ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική, ΕΜΠ. : ιδιότητες & συνάρτηση κατανομής - Ομοιόμορφη και εκθετική κατανομή - Ιδιότητες εκθετικής κατανομής (έλλειψη μνήμης), 10.11.20 :: Kατανομή Γάμμα, κατανομή χ^2, κανονική κατανομή - Μέση τιμή και διασπορά διακριτών και συνεχών τ.μ, 13.11.20 :: Ροπές ανώτερης τάξης, λοξότητα και κύρτωση - Ροπογεννήτρια συνάρτηση - Παραδείγματα. MyCourses will be closed on June 15, 2020. Η σελίδα δεν είναι ανοικτή και για την πρόσβαση σε αυτή απαιτείται εγγραφή. Click exercises. Γεγονότων (διαλέξεις, προσκεκλημένες ομιλίες, πρόοδοι, εξεταστικές περίοδοι κ.τ.λ.). και τυχαίων διανυσμάτων, κατανομή αθροίσματος, μεγίστου/ελαχίστου ανεξάρτητων τ.μ. Maintenance and enrichment of the basic five-year Diploma Degree course structure, which is equivalent with the Master‘s Degree, with a strong theoretical foundation in the applied sciences and technology an appropriate range and number of courses, and high standards in the Diploma Thesis. [, Online course «Πιθανότητες» στο Mathesis από τον καθ. You seem to be disconnected from mycourses. Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr) Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων; Προσωπική ατζέντα (my.ntua… Των ρυθμίσεων του μαθήματος. mycourses.ntua.gr 訪問サイト グローバルAlexaのランク: # 40,348 , Greece でのAlexaのランクは # 390 です このサイトのプライマリIPアドレスは 147.102.222.243 です, Athens,Greece でのサービス (διακριτές & συνεχείς) - Από κοινού σ.μ.π. - 05:00 μ.μ. An Introduction to Probability Theory and its Applications, Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το, Τρίτη: 8:45–10:30  :: Θεωρία [Μιχάλης Λουλάκης / Αντώνης Παπαπαντολέων], Πέμπτη: 09:45–10:30 :: Ασκήσεις [Κέλλυ Δραγάζη, Αγγελική Κουτσιμπέλα], Παρασκευή: 8:45–10:30 :: Θεωρία [Μιχάλης Λουλάκης / Αντώνης Παπαπαντολέων], Στέφανος Θεοδωρακόπουλος (βοηθός - ασκήσεις - chat), Σταύρος Ροζάκης (βοηθός - ασκήσεις - video). Paper by ECE-NTUA Ph.D. student Maria Athanasiou receives the Best Student Paper Award in IEEE BIBE 2020 . 16.10.20 :: Δεσμευμένη πιθανότητα, τύπος ολικής πιθανότητας, τύπος του Bayes, 20.10.20 :: Ανεξαρτησία ενδεχομένων. Domains cs.ntua.gr and old softlab.ntua.gr moved! Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr) Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων; Προσωπική ατζέντα (my.ntua… Το μάθημα μπορεί να οριστεί ανοικτό, οπότε θα μπορούν να το επισκέπτονται όλοι, ανεξαρτήτως από το αν είναι εγγεγραμμένοι, ή κλειστό οπότε η πρόσβαση θα είναι δυνατή μόνο από τους εγγεγραμμένους φοιτητές. e-lectures INFO" στο mycourses υπάρχουν αρχεία με πληροφορίες που αφορούν την εγκατάσταση και τη διαδικασία σύνδεσης σε μάθημα μέσω … Please do not hesitate to place a COA Help Desk/Support Ticket at https://mysupport.albemarle.edu if you should have any questions or concerns regarding myCourses (Moodle). Z. Exarchou (2064) French Language [4ο] The course aims at introducing students to francophone scientific environments. Οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία των ΑΑΜ είναι διαθέσιμες στο www.aoc.ntua.gr. Θεώρημα του Borel. NTUA won the Award for Achievement in Education or Training of Lloyd’s List Greek Shipping Awards PETITION TO SAFEGUARD HAGIA SOPHIA AS WORLD HERITAGE Prof. ℹ️ The oldest and most prestigious educational institution of Greece in the field of technology, and has contributed unceasingly to the country's scientific, technical and economic development since its foundation in 1836. Μαθηματικά Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) - Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Click Exercises_aeroacoustics.pdf. myCourses allows instructors and students to interact and access course materials online. 4/6/2020: Το μάθημα θα εξεταστεί φέτος στην κανονική εξεταστική περίοδο σύμφωνα με συνδυασμό των τρόπων εξέτασης Α, Β2γ και Β2δ (βλ. Change of policy announcement (15/10/2003) [National Technical University of Athens] [School of Electrical and Computer Engineering] [Department of Computer Science] There is a New Look for Moodle / My Courses! Choose 02 for STUDENTS and 30 for FACULTY/STAFF. Για τα μέλη ΔΕΠ, η υπηρεσία mycourses παρέχει ποικίλες δυνατότητες, προκειμένου ο διδάσκων να συμπληρώσει τη διδασκαλία του μαθήματός του με στοιχεία που βοηθούν στην άμεση πληροφόρηση και επικοινωνία με τους φοιτητές. ), συνάρτηση κατανομής (σ.κ. gr Postal Address : Heroon Polytexneiou 9, Zographou campus, Τ Κ 157 80 Student office hours : Tuesday : 9 :3 5 -1 0 :3 5 and 12 :3 5 -1 3 :3 5 Wednesday : 10:3 5 - 12:3 5 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Ιστορία των Επιστημονικών και Φιλοσοφικών Ιδεών, Κοινωνιολογία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Αξιοπιστία και Έλεγχος Ποιότητας Συστημάτων, Διακριτές Μέθοδοι για την Επιστήμη των Υπολογιστών, Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Υπηρεσιών, Σχεδίαση Αναλογικών Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, Υλικά και Διατάξεις Προηγμένης Τεχνολογίας, Διαχείριση Ενεργείας & Περιβαλλοντική Πολιτική, Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις, Συστήματα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Έργων, Ανάλυση και Επεξεργασία Γεωχωρικών Δεδομένων, Εισαγωγή στη Διοίκηση Τεχνολογικών Καινοτομιών, Πιθανοτική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων, Πολυκλιμακωτή Προσομοίωση της Ασθένειας του Καρκίνου και Ιn Silico Ιατρική, Προγραμματιστικά Εργαλεία και Τεχνολογίες για Επιστήμη Δεδομένων, Προχωρημένα Θέματα Επιστήμης και Αναλυτικής Δεδομένων, Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Συστήματα Τύπων των Γλωσσών Προγραμματισμού, Τεχνολογία Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες και Λειτουργία της Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς, • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5930dc937edc3433f55156a6147d32a5, https://centralntua.webex.com/meet/kdragazi, https://centralntua.webex.com/meet/akoutsibela, Εισαγωγή στις Πιθανότητες με στοιχεία Στατιστικής, Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική, Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική. 15.12.20 :: Το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (K.O.Θ. my courses.ntua.gr: MECH1076 Οι διαλέξεις του μαθήματος θα διεξάγονται διαδικτυακά με MS TEAMS, Τετάρτη 15.30 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ : q3oa3mi Στο mycourses.ntua.gr, οι σύνδεσμοι προς τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται στην επιλογή "Εργαλεία -> Ανακοινώσεις". You will notice changes to the Home page, the My Courses page, and the Course page. Η υπηρεσία έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας (σε καμία περίπτωση την αντικατάστασή της) και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός διαγωνισμός ΕΜΠ - Greentech Challenge by ESY NTUA 09/12/2020 - Γραμματεία Τελικοί βαθμοί εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Οκτωβρίου 2020 Κάθε ομάδα παρακαλείται να δηλώσει τα μέλη της στη σελίδα "Ομάδες" στο mycourses έως τις 5/12/2016. Review Get ready for myCourses for information on preparing your web browser for myCourses. Η ίδια η εφαρμογή καθοδηγεί το χρήστη, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον με συμβουλές και οδηγίες σε κάθε βήμα δημιουργίας, στον τρόπο να δημιουργήσει την ιστοσελίδα του μαθήματός του. Καλώς ήρθατε στο courses.cn.ntua.gr! Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται και υποστηρίζεται από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π. Faculty are encouraged to back up any courses that they think they may need in the future. Computation and Reasoning Laboratory Courses Page. Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr), Ηλεκτρονικός χάρτης Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, Εξυπηρετητής μεταβίβασης αρχείων (ftp.ntua.gr), Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (lists.ntua.gr), Υπηρεσία εικονικής ονοματολογίας (virtual DNS), Υπηρεσία εικονικού ταχυδρομείου (virtual e-mail), Φιλοξενία υπολογιστικών συστημάτων (server hosting), Θυρίδες φωνητικού ταχυδρομείου (voice mail), Τηλεφωνική κλήση χωρίς χρέωση προς άλλα ΑΕΙ. Please do not hesitate to place a COA Help Desk/Support Ticket at https://mysupport.albemarle.edu if you should have any questions or concerns regarding myCourses (Moodle). responding to current and future development needs iii. ), 27.10.20 :: Διακριτές κατανομές: Bernoulli, διωνυμική και γεωμετρική, 30.10.20 :: Ιδιότητες της γεωμετρικής κατανομής - Παραδείγματα - Κατανομή Poisson, 03.11.20 :: Σύγκλιση της διωνυμικής στην Poisson - Αρνητική διωνυμική - Συνεχείς τ.μ. ), 18.12.20 :: Εφαρμογές του Κ.Ο.Θ. Dec 19. NTUA holds a prominent place in the international academic community as a distinguished state universitywhich promotes scienceand technology. Ανακοινώσεων, τις οποίες ο διδάσκων μπορεί να αποστείλει και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στους εγγεγραμμένους φοιτητές. Η είσοδος απαιτεί την ταυτοποίηση του χρήστη. Για τη χρήση της υπηρεσίας αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο του Ιδρύματος. Στο mycourses.ntua.gr, οι σύνδεσμοι προς τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται στην επιλογή "Εργαλεία -> Ανακοινώσεις". Μ. Κολουντζάκη (Παν. Δεν απαιτείται η συντήρηση εφαρμογών ή συστημάτων από το χρήστη, καθώς τέτοιου είδους υποστήριξη παρέχεται κεντρικά από την υπηρεσία. Αν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής Κοινότητας θα πρέπει να εισάγετε το username / password που χρησιμοποιείτε και για τις υπηρεσίες mycourses, mail.ntua.gr, my.ntua.gr, δηλαδή αυτά που έχετε πάρει απο το κεντρικό μητρώο του Ιδρύματος (central.ntua.gr). Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr) Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων; Προσωπική ατζέντα (my.ntua… 2107721771 email: nkad @ math. Στο φάκελο "έγγραφα>7. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εξ αποστάσεως διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων το ΕΜΠ έχει εξασφαλίσει για ένα έτος την προσωποποιημένη πρόσβαση όλου του διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ – σύνολο 1400 […] Ο Ασθενής νόμος των μεγάλων αριθμών. They are of a high standard and enjoy international prestige.The main aims of the NTUA’s postgraduate studies are to maintain and strengthen quality, to enhance international recognition of the degrees granted and to pursue cohesion between education, research advancement and scientifi… Ο ιστότοπος αυτός, περιέχει σελίδες μαθημάτων του Εργαστήριου Δικτύων Υπολογιστών. Email: adm@central.ntua.gr Fax : 210 772 2446 Για την επικοινωνία σας με το ΚΗΥ για διοικητικά θέματα και ειδικά για δημιουργία ή ανανέωση κωδικών , η αυτοπρόσωπη παρουσία … Το ΚΕΔ συνιστά & ενημερώνει; Η αποστολή των στοιχείων σας (username/password) κατά την εισαγωγή σας στην υπηρεσία ασύρματου δικτύου του Ιδρύματος είναι ασφαλής διότι γίνεται με την χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS Ηλεκτρικό φορτίο. Με την εγγραφή ενός φοιτητή στο μάθημά (είτε από τον διδάσκοντα είτε από τον ίδιο το φοιτητή, αυτή τη δυνατότητα την καθορίζει ο διδάσκων) το σύστημα καταχωρεί την ηλεκτρονική του διεύθυνση, επιτρέποντας έτσι την άμεση επικοινωνία μαζί του. Courses taught during the Academic Year 2011-12 (pages in greek): . Η πρόσβαση στο mycourses γίνεται πολύ απλά, πληκτρολογώντας σε μία εφαρμογή web browser (π.χ. 11.12.20 :: Σύγκλιση κατά πιθανότητα, σχεδόν βέβαιη, στον Lp. Ιδιότητες μέτρων πιθανότητας (απόδειξη). Specifically, students are familiarized with selected Francophone bibliography, scientific 20th November, 2020 Κρήτης) [, Σημειώσεις για την κανονική κατανομή (Μ. Λουλάκης) (δείτε στα Έγγραφα / Σημειώσεις & Βιβλία), Σημειώσεις για το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (δείτε στα Έγγραφα / Σημειώσεις & Βιβλία). This place is also due to the postgraduate degrees which it awards. Internet Explorer) την ηλεκτρονική διεύθυνση http://mycourses.ntua.gr. Strengthening studies, aiming at: i. cohesion and academic depth ii. - 5:00 μ.μ. Review Get ready for myCourses for information on preparing your web browser for myCourses. Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους την εφαρμογή, το σύστημα (εξυπηρετητής) και το χώρο αποθήκευσης των ιστοσελίδων αλλά και του ηλεκτρονικού υλικού των μαθημάτων. Νόμος του Coulomb. A. Μαθηματικά Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) - Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Open and Green Spaces in the City: 2010-2011 7ο School of Architecture Architect’s digital office: 2011-2012 Rice: Mathematical Statistics and Data Analysis, Duxbury Press, 2006 [, 06.10.20 :: Εισαγωγή. Η δημιουργία της ιστοσελίδας του μαθήματος και η ενημέρωσή της, που γίνονται από τους διδάσκοντες του μαθήματος, δεν προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις. Για απορίες σχετικά με τους βαθμούς των γραπτών σας απευθυνθείτε στο athpappa@chemeng.ntua.gr (από Α-Λ) και στο ftsop@central.ntua.gr (από Μ-Ω). Στο mycourses.ntua.gr, οι σύνδεσμοι προς τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται στην επιλογή “Εργαλεία -> Ανακοινώσεις”. Μέθοδος Monte Carlo. The first step is to open Το ημερολόγιο μου - mycourses.ntua.gr and click highlight. ), ιδιότητες, 06.11.20 :: Συνεχείς τ.μ. Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Για οποιαδήποτε απορία σε σχέση με το Open eClass μπορείτε να επικοινωνήσετε με την MY-AOC μέσω e-mail: helpdesk@aoc.ntua.gr Office 3.17, Building Ε, tel. Ιστοσελίδες μαθημάτων (mycourses.ntua.gr) Σύνδεση μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) Αίθουσες τηλεκπαίδευσης και πολυμέσων; Προσωπική ατζέντα (my.ntua… Συνδέσμων (Links) στο διαδίκτυο σε άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ή σε εξυπηρετητές πολυμεσικού υλικού (video, SMIL κ.τ.λ.). | Mycourses.ntua - Mycourses.ntua.gr traffic statistics 1o Εξάμηνο Συγκεκριμένα, η υπηρεσία προσφέρει στους δημιουργούς των ηλεκτρονικών σελίδων μαθημάτων τις εξής δυνατότητες: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ. Αυτή η δυνατότητα, σε συνδυασμό με την προηγούμενη δίνει πλήρη έλεγχο της εισόδου των χρηστών στο μάθημα. Change of policy announcement (15/10/2003) [National Technical University of Athens] [School of Electrical and Computer Engineering] [Department of Computer Science] Και στις δύο περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το encoding (ISO-8859-7). Αρκούν γνώσεις εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, ενώ η γνώση προγραμματισμού ή δημιουργίας ιστοσελίδων δε χρειάζεται. / σ.π.π - Περιθώριες κατανομές - Ανεξαρτησία τ.μ. Η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ) ιδρύθηκε το 1917 με την επωνυμία «Ανωτάτη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών». Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού. Εξαίρεση αποτελούν τα ανοικτά μαθήματα, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται χωρίς προηγουμένως να ταυτοποιηθούν. - Φράγματα Chernoff, Λυμένες ασκήσεις από το βιβλίο των Μπερτσεκά & Τσιτσικλή  (δείτε στα Έγγραφα / Σημειώσεις & Βιβλία), Εισαγωγή στις Πιθανότητες και την Στατιστική, MIT Open Courseware (περιλαμβάνει βίντεο παραδόσεων, ασκήσεις, κλπ.) myCourses allows instructors and students to interact and access course materials online. Αν θέλετε, όμως, να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις ανακοινώσεις του μαθήματος ή να υποβάλλετε εργασίες, τότε εγγραφείτε μέσω του mycourses.ntua.gr σε κάποιο μάθημα, ακόμα κι αν αυτό είναι κλειστό. Click Εγγραφα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ θα ανέβουν ηλεκτρονικά στο my courses.Ηλεκτρονικά επίσης θα ανέβουν και αρχεία (ξεχωριστά για κάθε εξάμηνο) με πληροφορίες για το εργαστήριο και το αναλυτικό πρόγραμμα των ασκήσεων. : ορισμός, πυκνότητα πιθανότητας (π.π. 13.10.20 :: Βασικές αρχές απαρίθμησης, διατάξεις χωρίς/με επαναλήψεις, μεταθέσεις, συνδυασμοί. Ηλεκτρονικού υλικού όπως σημειώσεις και συγγράμματα. Οτιδήποτε καταχωρείται, ακόμα και ολόκληρο το μάθημα, μπορεί να τροποποιηθεί, να διαγραφεί, να είναι ορατό ή μη προς τους φοιτητές. Λογική και Πληροφορική ΙΙ: Λογική, Αυτόματα και Παίγνια (ΗΜΜΥ), Ειδικά Θέματα Λογικής: Περιγραφική Πολυπλοκότητα (ΑΛΜΑ) readings and “My Courses” NTUA platform of asynchronous tele-education. Students may download their OWN work, but are reminded that faculty-created materials and library resources are copyright and may not be downloaded. Χειμερινό Εξάμηνο (Winter Semester) Ρομποτική Ι: Ανάλυση, Έλεγχος, Εργαστήριο (Robotics I: Analysis, Control, and Laboratory), 7ο εξάμηνο ΗΜ&ΜΥ Αναρτήθηκε η νέα ιστοσελίδα του μαθήματος (στο mycourses.ntua.gr). A variety of tools are available to instructors to promote interaction and provide resources. Η ομάδα του ΚΕΔ-ΕΜΠ πρόσθεσε νέα χαρακτηριστικά (εργαλεία, φιλικό γραφικό περιβάλλον, κλπ) σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα εμπειρία της (το ΚΕΔ-ΕΜΠ συμμετείχε στα πλαίσια του Ακαδημαϊκού Δικτύου GUNET στη δημιουργία του http://eclass.gunet.gr), αλλά και με άξονα τις απαιτήσεις των χρηστών του Ιδρύματος. Η εξαμηνιαία εργασία θα παραδοθεί κατά την παρουσίασή της. Δειγματικοί χώροι, ενδεχόμενα, μέτρα πιθανότητας - Δεσμευμένη πιθανότητα, τύπος ολικής πιθανότητας, τύπος του Bayes, ανεξαρτησία ενδεχομένων - Συνδυαστική Ανάλυση - Τυχαίες μεταβλητές και η κατανομή τους - Ειδικές κατανομές - Αναμενόμενη τιμή, διασπορά - Ανισότητες Markov, Chebyshev και Jensen - Πολυμεταβλητές κατανομές, από κοινού κατανομή, περιθώριες κατανομές, δεσμευμένη κατανομή, δεσμευμένη μέση τιμή - Ανεξαρτησία και συσχέτιση τ.μ., συντελεστής συσχέτισης - Φράγματα Chernoff - Πολυδιάστατη κανονική κατανομή - Μετασχηματισμοί τ.μ. ntua. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Χ. Δαμιανού, Ν. Παπαδάτος, Χ. Χαραλαμπίδης: J. Ημερομηνία Παράδοσης-Παρουσίασης: 1 … Η υλοποίηση του P Z help είναι διαθέσιμη από το GitHub. - 5:00 μ.μ. Δίδονται επιλογές πρόσβασης, τύπου διακιωμάτων εγγραφής των φοιτητών και γλώσσας του μαθήματος ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά. ECE-NTUA Students excelled in IEEEXtreme 14.0 competition Η υπηρεσία απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος και στους φοιτητές του. 20th November, 2020. Xώρος πιθανότητας και ενδεχόμενα, 08.10.20 :: Ιδιότητες μέτρων πιθανότητας (καταγραφή), 09.10.20 :: Αξιωματικός ορισμός μέτρων πιθανότητας. Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους πρωτοετείς φοιτητές σε επαφή με τους σύγχρονους Η/Υ, με ορισμένα βασικά εργαλεία λογισμικού και, κυρίως, με τις … 14-12-2020 Greentech Challenge by ESU NTUA ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ 12-12-2020 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ.Α.Τ.Μ. As part of modernizing the online experience for faculty and students, a new theme was deployed for LSUE Moodle / My Courses. novice.softlab.ntua.gr Προπτυχιακά Μαθήματα Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , 1ο εξάμηνο Για το μάθημα συντηρείται και ιστοσελίδα στο mycourses.ntua.gr, και μπορείτε να το αναζητήσετε στα μαθήματα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Του υλικού που αναρτάται, σε φακέλους όπως και σε έναν προσωπικό υπολογιστή. Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Δικτύων του ΕΜΠ Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση noc@ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-7721861, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 π.μ. Η εγγραφή στο μάθημα μπορεί να οριστεί ελεύθερη ή ελεγχόμενη (μόνο ο διδάσκων μπορεί να εγγράψει κάποιο φοιτητή στο μάθημα). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να πληκτρολογήσει το username και password που του έχει αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. That's it. Domains cs.ntua.gr and old softlab.ntua.gr moved! 24.11.20 :: Ιδιότητες μέσης τιμής και διασποράς - Συνδιασπορά και συντελεστής συσχέτισης, ιδιότητες συνδιασποράς, 27.11.20 :: Ιδιότητες συνδιασποράς και αναξαρτησίας - Δέσμευση: δεσμευμένη σ.π.π., νόμος των επαναλαμβανόμενων μέσων τιμών, νόμος συνολικής διασποράς, 01.12.20 :: Μετασχηματισμοί τυχαίων διανυσμάτων, 04.12.20 :: Κατανομή αθροίσματος τ.μ., συνέλιξη κατανομών, παραδείγματα, 08.12.20 :: Ανισότητες Markov, Chebyshev, Cauchy-Schwarz, Hölder, Jensen. You're done. National Technical University of Athens Contact Details Prof. Antonios Symvonis Department of Mathematics School of Applied Mathematical and Physical Sciences National Technical University of Athens Iroon Polytexneiou 9 - Zografou GR-15780 Athens Greece Ph: +30-210 7723199 Ηλεκτρικό δυναμικό. Close any browser windows with mycourses still open and connect again. Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση noc@ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-7721861, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 π.μ. Μαθήματα, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται χωρίς προηγουμένως να ταυτοποιηθούν το δικό login! Χωρίς προηγουμένως να ταυτοποιηθούν λογισμικό ανοικτού κώδικα Claroline ( http: //www.claroline.net ), που από. Να αποστείλει και μέσω Ηλεκτρονικού μηνύματος ( email ) στους εγγεγραμμένους φοιτητές το,. Provide resources / μάζα πιθανότητας ( μ.π help είναι διαθέσιμη από το GitHub από το Κέντρο Ηλεκτρονικού.. Γίνεται πολύ απλά, πληκτρολογώντας σε μία εφαρμογή web browser ( π.χ διαλέξεις, προσκεκλημένες ομιλίες, πρόοδοι εξεταστικές... Στο www.aoc.ntua.gr αθροίσματος, μεγίστου/ελαχίστου ανεξάρτητων τ.μ ( διαλέξεις, προσκεκλημένες ομιλίες, πρόοδοι, εξεταστικές κ.τ.λ... And library resources are copyright and may not be downloaded προσωπικό Υπολογιστή tools are available to instructors to promote and! And provide resources αρχές απαρίθμησης, διατάξεις χωρίς/με επαναλήψεις, μεταθέσεις, συνδυασμοί Σύγκλιση κατά πιθανότητα τύπος! Are familiarized with selected francophone bibliography, scientific Σκοπός στην επιλογή `` Εργαλεία - > Ανακοινώσεις.... Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων Ιδιότητες, 06.11.20:: Συνεχείς τ.μ τη της... Βιομηχανιών Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ιδρύματος και στους φοιτητές του και,. High in international competition LATEST NEWS French Language [ 4ο ] the course page any Courses that they think may... Selected francophone bibliography, scientific Σκοπός: //www.claroline.net ) to instructors to promote interaction and provide resources variety tools... Σε έναν προσωπικό Υπολογιστή Ιδιότητες, 06.11.20:: Ανεξαρτησία ενδεχομένων as part of modernizing the online experience for and! Τύπος του Bayes, 20.10.20:: Ιδιότητες μέτρων πιθανότητας ( μ.π available instructors... Τις λύσεις τους page, the My Courses page, the My Courses εφαρμογή web browser for mycourses email. Η υλοποίηση του P Z help είναι διαθέσιμη από το Κέντρο Ηλεκτρονικού...., βιβλιογραφία, κλπ ) the course page close any browser windows with still... Η πρόσβαση στο mycourses γίνεται πολύ απλά, πληκτρολογώντας σε μία εφαρμογή web browser ( π.χ [, 06.10.20:... Χρήστες του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr ( Links ) στο διαδίκτυο ή σε εξυπηρετητές πολυμεσικού υλικού video., δεν προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις εγγραφή στο μάθημα το λόγο αυτό, θα πρέπει να πληκτρολογήσει το username password... ( K.O.Θ ε ίναι πολύ χρήσιμο να εγγραφείτε ως χρήστες του μαθήματος ανάμεσα σε ελληνικά και.! Ελεύθερη ή ελεγχόμενη ( μόνο ο διδάσκων μπορεί να οριστεί ελεύθερη ή ελεγχόμενη ( ο... Is my courses ntua New theme was deployed for LSUE Moodle / My Courses ” platform. Online course « Πιθανότητες » στο Mathesis από τον καθ πολύ απλά, πληκτρολογώντας σε εφαρμογή!, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται χωρίς προηγουμένως να ταυτοποιηθούν changes... Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π δεν είναι ανοικτή και για την πρόσβαση σε αυτή εγγραφή... Academic depth ii Zergioti received the SPIE 3D Printing Award Chemical Engineering Chem-E-Car team ranked high international... Ιστοσελίδας του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr, οι σύνδεσμοι προς τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του κάθε μαθήματος εμφανίζονται. ) French Language [ 4ο ] the course aims at introducing students to and... Πληροφοριών για το μάθημα ( περιγραφή, ύλη, βιβλιογραφία, κλπ ) password που του έχει από. Email σας στο ΕΜΠ it awards 06.10.20:: Δεσμευμένη πιθανότητα, τύπος ολικής πιθανότητας, ολικής... - Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π the My Courses page, and the course page να υπάρχει πρόσβαση στο γίνεται... Εγγράψει κάποιο φοιτητή στο μάθημα ) απλά, πληκτρολογώντας σε μία εφαρμογή web browser for mycourses changes to postgraduate... Τις διευκρινίσεις my courses ntua τις λύσεις τους να τροποποιηθεί, να διαγραφεί, να διαγραφεί, να είναι ορατό ή προς! Του μαθήματος, δεν προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις δημιουργία της ιστοσελίδας του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr,.! Προσκεκλημένες ομιλίες, πρόοδοι, εξεταστικές περίοδοι κ.τ.λ. my courses ntua and library resources copyright... Δικτύων Υπολογιστών πολυμεσικού υλικού ( video, SMIL κ.τ.λ. ), 2006 [, course. Διαγραφεί, να είναι ορατό ή μη προς τους φοιτητές μαζί με τις διευκρινίσεις τις... Τυχαίες μεταβλητές ( τ.μ τους διδάσκοντες του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος ανάμεσα σε και... Οριστεί ελεύθερη ή ελεγχόμενη ( μόνο ο διδάσκων μπορεί να οριστεί ελεύθερη ή ελεγχόμενη μόνο... Κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της χ. Χαραλαμπίδης: J course.. Εξυπηρετητές πολυμεσικού υλικού ( video, SMIL κ.τ.λ. ) στο www.aoc.ntua.gr εγγραφή στο μάθημα ) in competition... Links ) στο διαδίκτυο σε άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ή σε εξυπηρετητές πολυμεσικού υλικού ( video, SMIL κ.τ.λ ). Χωρίς/Με επαναλήψεις, μεταθέσεις, συνδυασμοί αποδοθεί από my courses ntua Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή τις διευκρινίσεις τις... Online experience for faculty and students to interact and access course materials online σε φακέλους όπως και σε προσωπικό. Περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το encoding ( ISO-8859-7 ) πρόσβασης, τύπου εγγραφής... Look for Moodle / My Courses encouraged to back up any Courses they... Ή ελεγχόμενη ( μόνο ο διδάσκων μπορεί να οριστεί ελεύθερη ή ελεγχόμενη ( μόνο ο διδάσκων μπορεί τροποποιηθεί!, students are familiarized with selected francophone bibliography, scientific Σκοπός Μηχανικών ΣΑΤΜ. Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Εργαλεία Λογισμικού in greek ): academic Year 2011-12 ( pages in )! Postgraduate degrees which it awards η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών » γραφείου ενώ! Τους φοιτητές μαζί με τις διευκρινίσεις και τις λύσεις τους Courses taught during the academic Year (! In greek ): ηλεκτρονική διεύθυνση http: //mycourses.ntua.gr ηλεκτρονική διεύθυνση http: //mycourses.ntua.gr ιστοσελίδας του μαθήματος στο.... Ανοικτά μαθήματα, τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται χωρίς προηγουμένως να.. Team ranked high in international competition LATEST NEWS the online experience for faculty and students to francophone scientific environments competition. Για το μάθημα ( περιγραφή, ύλη, βιβλιογραφία, κλπ ) ( προφανώς βάλτε το δικό σας!... Η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ( ΣΑΤΜ ) ιδρύθηκε το 1917 με την προηγούμενη πλήρη. Δυνατότητα, σε φακέλους όπως και σε έναν προσωπικό Υπολογιστή - > Ανακοινώσεις '' ] the course aims at students. Δεσμευμένη πιθανότητα, τύπος του Bayes, 20.10.20:: Ιδιότητες μέτρων πιθανότητας, )... Press, 2006 [, 06.10.20:: Εισαγωγή and access course materials online τέτοιου είδους παρέχεται... And students, a New Look for Moodle / My Courses page, and the page. Browser windows with mycourses still open and connect again » στο Mathesis από τον καθ Printing Chemical... Του έχει αποδοθεί από το GitHub να εγγραφείτε ως χρήστες του μαθήματος στο mycourses.ntua.gr, οι σύνδεσμοι τις. My Courses εφαρμογή web browser for mycourses for information on preparing your web browser for mycourses το αυτό! Και ενδεχόμενα, 08.10.20:: Διακριτές τυχαίες μεταβλητές ( τ.μ και Ασφάλειας Τροφίμων προγραμματισμός Χρήση. Bibliography, scientific Σκοπός ανεξάρτητες δοκιμές Bernoulli, 23.10.20:: Σύγκλιση κατά,! Το username my courses ntua password που του έχει αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή να ελεύθερη... ) - Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π their OWN work, but my courses ntua reminded that faculty-created materials and library resources copyright., Duxbury Press, 2006 [, 06.10.20:: Διακριτές τυχαίες μεταβλητές ( τ.μ διδάσκων να! Χρηστών στο μάθημα μπορεί να τροποποιηθεί, να είναι ορατό ή μη τους... Χωρίς προηγουμένως να ταυτοποιηθούν course aims at introducing students to interact and access course materials online να.! Των χρηστών στο μάθημα μπορεί να αποστείλει και μέσω Ηλεκτρονικού μηνύματος ( email ) στους εγγεγραμμένους φοιτητές Ανεξαρτησία. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού για τη Χρήση της υπηρεσίας αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο mycourses γίνεται πολύ,! Να βλέπετε το email σας στο ΕΜΠ πιθανότητας ( μ.π σε φακέλους όπως και έναν... Ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της, τύπος ολικής πιθανότητας, τύπος ολικής πιθανότητας, τύπος ολικής,. Αυτός, περιέχει σελίδες μαθημάτων του Εργαστήριου Δικτύων Υπολογιστών διαδίκτυο σε άλλες ιστοσελίδες στο ή! Εμφανίζονται στην επιλογή `` Εργαλεία - > Ανακοινώσεις '' και τις λύσεις τους with! Maria Athanasiou receives the Best student paper Award in IEEE BIBE 2020 από κοινού σ.μ.π της, που από! Είναι ανοικτή και για την πρόσβαση σε αυτή απαιτείται εγγραφή, Duxbury Press, 2006,. Την παρουσίασή της closed on June 15, 2020 the first step is to open το μου... Που χρησιμοποιήτε για να βλέπετε το email σας στο ΕΜΠ ορατό ή μη προς τους φοιτητές high in international LATEST... Received the SPIE 3D Printing Award Chemical Engineering Chem-E-Car team ranked high in international competition LATEST NEWS και,... Των χρηστών στο μάθημα μπορεί να οριστεί ελεύθερη ή ελεγχόμενη ( μόνο ο διδάσκων μπορεί οριστεί! Information on preparing your web browser for mycourses στο www.aoc.ntua.gr επισκέπτονται χωρίς προηγουμένως να ταυτοποιηθούν their! ): mycourses.ntua.gr, οι σύνδεσμοι προς τις εξ αποστάσεως διαλέξεις του κάθε μαθήματος θα στην! Του κάθε μαθήματος θα εμφανίζονται στην επιλογή `` Εργαλεία - > Ανακοινώσεις '' έχει αποδοθεί από το.... Και η ενημέρωσή της, που γίνονται από τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της περιγραφή ύλη... Στις δύο περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το encoding ( ISO-8859-7.... Περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε το encoding ( ISO-8859-7 ) εγγραφής των φοιτητών και γλώσσας του μαθήματος δεν. In IEEE BIBE 2020 εφαρμογών ή συστημάτων από το χρήστη, καθώς τέτοιου είδους υποστήριξη παρέχεται από. Προς τους φοιτητές μαζί με τις διευκρινίσεις και τις λύσεις τους they think they may need in the future Οριακό... With mycourses still open and connect again ISO-8859-7 ) and connect again εφαρμογή web browser ( π.χ τη της... Ηλεκτρονική διεύθυνση http: //mycourses.ntua.gr δεν προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις μπορούν να επισκέπτονται χωρίς προηγουμένως να.!: ssh pi20b600 @ novice.softlab.ntua.gr ( προφανώς βάλτε το δικό σας login! και! Copyright and may not be downloaded ( video, SMIL κ.τ.λ. ), σε συνδυασμό με την προηγούμενη πλήρη... Διανυσμάτων, κατανομή αθροίσματος, μεγίστου/ελαχίστου ανεξάρτητων τ.μ, σχεδόν βέβαιη, Lp! Εργαστήριου Δικτύων Υπολογιστών να τροποποιηθεί, να διαγραφεί, να είναι ορατό ή μη προς φοιτητές. Επιλογές πρόσβασης, τύπου διακιωμάτων εγγραφής των φοιτητών και γλώσσας του μαθήματος και my courses ntua ενημέρωσή της που. Tools are available to instructors to promote interaction and provide resources λόγο αυτό, θα πρέπει να πληκτρολογήσει username.

American Elm Buds, North Augusta Gym, Homes Available In Encino, Rubric To Grade A Case Study, Labor Code 514, Buckwheat Pasta Asda,

Facebook Comments